atkrauti


atkrauti
atkráuti tr. 1. padėti į šalį, kas buvo užkrauta: Bernas atkrovė nuo kelio medžius . Atkrovė užverstus daiktus [nuo durų] M.Valanč. 2. patuštinti, kas buvo prikrautas ko: Atkráuk šalinę šienui Ds. 3. atidėti, paskirti tam tikrą kiekį, dalį ko: Atkrovė šiaudus, šieną dvaruo ir kumečiams Šts. 4. sukrauti: Pakirsk tą ąžuolą, nes dvaras liepė ašį (kubinį sieksnį malkų) rytą ankstie atkrauti S.Dauk. 5. atlyginti, atiduoti: Kareiviams Lietuvos elgą, o didiems kunigaikščiams šylimus (išlaidas ?) karės caras maskolių atkraus ir užmokės S.Dauk. \ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atkrauti — atkráuti vksm. Bérnas atkróvė nuo tãko lentàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrauti — tr. 1. K apdėti kieno paviršių kuo; apdėti ką kuo aplink: Aš apkroviau jį visokiais daiktais J. Stalas apkrautas valgiais, gėrimais P.Cvir. Grabas visas apkrautas vainikais kiek tik telpa Blv. Paėmė ir apkrovė šienu rūbus Ds. Vieną kartą asilas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrovimas — atkrovìmas sm. (2) → atkrauti 5: Surinko lobį dėl atkrovimo sumos, kurios gale reikalaus S.Dauk. krovimas; apkrovimas; atkrovimas; įkrovimas; iškrovimas; nukrovimas; pakrovimas; perkrovimas; prikrovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrauti — 1. tr. K išimti, kas buvo sudėta: Iškrauk vežimą medžių J. Iškrovę vežimą, malkas iš vežimo, vėl atvažiuosime Š. Kad primintas vežimas – iškraut nebegalima Ds. Ryto metą aš, ankstie kėlęs, iškroviau savo daiktus ir pradėjau siūti M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krauti — krauti, na ( ja K; SD104, R), krovė (kraujo R) 1. tr. dėti (daug daiktų) į krūvą, ant ko arba kur nors: Krauk į krūvą medžius pasklidusius J. Po akmenėlį krausi – kalną sukrausi BŽ99. Martelė blynus kepa, krauna ant stalo Lz. Kam tiek krauni –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrauti — 1. tr. nuimti ką nuo viršaus: Tavorus nuo vežimo nukrauti KI16. Tiek malkų tokiu keliu negalima parvežti, turėjom po meterį nuo vežimo pakelė[je] nukrauti Žvr. Siunčiamoji stotis turi reikalauti, kad siuntėjas per normą įkrautąją dalį nukrautų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakrauti — tr. 1. prikrauti, pridėti: Važiavau prieš kalną, vežimas sunkiai pakrautas, o kumelaitė silpna Rmš. Jis tempia paskum save nedideles rogutes, pakrautas aukšta dėže P.Cvir. Miškas klampus, kelias prastas, ir norėdamas daugiau kaip dešimtį pabėgių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkrauti — tr. K 1. perdėti į kitą vietą, perkelti: Parkrauti iš tos vietos į kitą J. Napalys žinojo Sviestavičių į Gondingą ėjus darbininkų ir meistrų samdytis Linksmynės rūmui perkrauti Vaižg. 2. paskirti kitam, kas pačiam privalu; perkelti nuo vieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakrauti — tr. praardyti, kas buvo sukrauta: Šitas žmogus išlindo iš po čalnos, paėmė, galą krosnies prakrovė – ėgi katilas pinigų Švnč. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language